Pomiary elektryczne

Kontrola stanu instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne to skomplikowana i wybitnie odpowiedzialna praca. Od właściwie przeprowadzonych oględzin oraz prób do właściwego opracowania wyników. Prawo Budowlane jasno wskazuje czasookresy obowiązkowych sprawdzeń dla budownictwa. W przypadku budownictwa mieszkaniowego jest to 5lat. Badanie instalacji elektrycznej to nie tylko wymóg wynikający z Prawa Budowlanego gdyż coraz częściej firmy ubezpieczeniowe wymagają takich sprawdzeń potwierdzonych dokumentacją. Całe badanie instalacji poza koniecznością wynikającą z przepisów pozwala również na wykrycie usterek i niebezpieczeństw niewidocznych w codziennej eksploatacji.